Bản tin ngày

Bản tin Chứng khoán 05.03.2019

05/03/2019
Thị trường có phiên giảm điểm nhẹ với thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh mới năm 2019 xét theo khối lượng giao dịch. Khối ngoại chuyển sang mua ròng và độ rộng thị trường tương đối cân bằng, nghiêng nhẹ về phía các cổ phiếu tăng giá.

Bản tin Chứng khoán 04.03.2019

04/03/2019
Thị trường có phiên tăng điểm với thanh khoản tăng mạnh, lập đỉnh mới năm 2019 xét theo khối lượng giao dịch. Khối ngoại tiếp tục bán ròng độ rộng thị trường nghiêng về phía các cổ phiếu tăng giá.

Bản tin Chứng khoán 01.03.2019

01/03/2019
Thị trường có phiên tăng điểm với thanh sụt giảm mạnh, trở về mức trung bình năm 2019. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, chủ yếu tập trung ở VNM VJC NBB VIC. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các cổ phiếu tăng giá.