Giao dịch trực tuyến

KBSV giúp Quý khách mở tài khoản giao dịch chứng khoán nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất. Chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu sau đây của Quý khách: Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nhà đầu tư có thể có nhiều tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán khác nhau.

Do đó, Quý khách có thể mở thêm tài khoản giao dịch chứng khoán tại KBSV đồng thời chuyển tiền và số dư chứng khoán sang tài khoản tại KBSV để thực hiện giao dịch và sử dụng sản phẩm dịch vụ tốt nhất.

KB-Open

Mở tài khoản trực tuyến
 

KB-Quote

Mở tài khoản trực tuyến
 

KB-Trade

Giao dịch trực tuyến qua website

KB-Pro

Ứng dụng giao dịch chứng khoán

KB-Mobile

Giao dịch qua Mobile-App