KBSV-CBTT Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN

03/10/2018 - 85 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) trân trọng công bố thông tin về việc nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty. Theo đó vốn điều lệ mới của KBSV là: 1.107.078.600.000 đồng.

Giấy phép điều chỉnh 102/GPĐC-UBCK