KBSV_Báo cáo tài chính Quý I.2018

05/01/2019 - 87 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 và Giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết xem theo file đính kèm tại đây:

KBSV-Báo cáo tài chính Quý I.2018

KBSV-CV giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận