KBSV_Báo cáo tài chính Quý III.2018

05/01/2019 - 89 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 và Giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết xem theo file đính kèm tại đây:

KBSV-Báo cáo tài chính Quý III.2018

KBSV-CV giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận