Mẫu Lưu ký – Thực hiện quyền

Mẫu lưu ký 1
Nội dung chi tiết admin tự đăng
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (có điều chỉnh thông tin ngày cấp chứng minh thư)
Phiếu gửi chứng khoán giao dịch
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
Giấy đăng ký đặt mua chứng khoán