Mở rộng kinh doanh, năm 2018, KBSV báo lãi ròng tăng 95% - Vietstock.vn

23/01/2019 - 105 lượt xem

CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) báo lãi ròng năm 2018 đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng trưởng 95% so với năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2018 của KBSV
Nguồn: KBSV

Theo BCTC quý 4/2018, KBSV ghi nhận doanh thu hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ ghi nhận khoản doanh thu lớn từ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán trong kỳ. Cụ thể, trong quý 4, Công ty ghi doanh thu tới hơn 68 tỷ đồng từ hoạt động này. Mặt khác, lãi từ các khoản phải thu cũng tăng tới 50% so với cùng kỳ năm trước đạt 22.8 tỷ đồng.

Song song với kết quả doanh thu tăng mạnh là kết quả chi phí hoạt động tăng, tuy nhiên, Công ty vẫn ghi nhận kết quả lãi ròng gần 11 tỷ đồng. KBSV cho biết, kết quả này đạt được là nhờ quy mô kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty đang được mở rộng và cải thiện.

Cả năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động gần 270 tỷ đồng, gấp 2 lần so với thực hiện năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay margin và doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là hai nhân tố chủ đạo. Bên cạnh đó, Công ty cũng ghi lãi từ khoản đầu tư tới ngày đáo hạn tăng 173% so với năm trước, đạt hơn 78.5 tỷ đồng.

 

Về mặt lợi nhuận, Công ty báo lãi trước thuế hơn 49 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2017.  Với con số này, KBSV đã vượt được 5% kế hoạch lợi nhuận đề ra trước đó. Đồng thời, Công ty báo lãi ròng hơn 39 tỷ đồng trong năm, tăng 95% so với năm trước.

Tính tới cuối quý 4/2018, tổng tài sản của KBSV đạt hơn 2,236 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần 700 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh tương ứng. Cụ thể, các khoản mục tăng mạnh nhất là các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và các khoản cho vay.

Trong quý 4/2018, KBSV đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 1, nâng vốn điều lệ lên mức 1,107 tỷ đồng. Theo đó, nâng vốn chủ sở hữu lên trên 1,349 tỷ đồng, tăng 168% so với đầu năm.