MSI_Báo cáo tài chính Quý I.2017

05/01/2019 - 421 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime xin gửi tới Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 và Giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết xem theo file đính kèm tại đây:

MSI-Báo cáo tài chính Quý I.2017

MSI-CV giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận