MSI_Báo cáo tài chính Quý IV.2017

05/01/2019 - 80 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime xin gửi tới Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 và Giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết xem theo file đính kèm tại đây:

MSI-Báo cáo tài chính Quý IV.2017

MSI-CV giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước