MSI_BCTC và BCATTC 06 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét In tin

05/01/2019 - 80 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI) xin trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/6/2017. Chi tiết xin xem tài liệu đính kèm dưới đây: